Privacy Policy

Flexprogress BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze service zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Flexprogress BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de service van Flexprogress BV.

Verwerken van persoonsgevens
Wanneer u deze website bezoekt wordt om uw persoonsgegevens gevraagd wanneer u zich registreert. Deze gegevens worden door Flexprogress BV gebruikt voor het accepteren van uw registratie en eventuele opdrachten of cv’s te controleren die u plaatst. Daarnaast kunnen deze gegevens aangewend worden om u op de hoogte te stellen van nieuwe, relevante producten en/ of diensten. Daarnaast sturen wij u soms berichten als er voor u relevant nieuws is op onze site of er iets veranderd is met betrekking tot uw account. Ook is het mogelijk dat u van ons nieuwsbrieven ontvangt en mailingen met betrekking tot tips en adviezen.
Flexprogress zal periodiek een nieuwsbrief versturen aan kandidaten die zich hebben ingeschreven. Afmelding kan door een reply te sturen op het bericht met als onderwerp afmelden nieuwsbrief.
Op de website van Flexprogress BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meeste bezochte pagina’s, zonder de bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Flexprogress BV de dienstverlening aan u verder optimaliseren.
Cookies
Flexprogress BV maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. Uw kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer een cookie wordt verzonden. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies.

Plaatsing profielen
Flexprogress kan na inschrijving niet garanderen dat er contact wordt opgenomen met de kandidaat. Als er geen geschikte vacature aanwezig is of uw profiel past niet bij onze opdrachtgevers dan heeft Flexprogress BV het recht de inschrijving te verwijderen.
Inzage, correctie en verwijdering
U kunt uw gegevens inzien en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Indien u een account of een profiel heeft, kunt u dit voor het grootste deel zelf doen, bijvoorbeeld via de profielpagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, stuurt u een bericht met uw naam en contactgegevens aan Flexprogress BV, afdeling support, Tielerweg 52 4191 NG Geldermalsen of een e-mail aan info@Flexprogress BV. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure.
Flexprogress BV zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Flexprogress BV de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Flexprogress BV stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Flexprogress BV de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Flexprogress BV de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.
Indien Flexprogress BV niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Freelance Fair de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Flexprogress BV schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Flexprogress BV de (nadere) specificatie heeft verstrekt.
Flexprogress BV kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan